Представлено 12 товаров

 • Хрэстаматыя па літаратурным чытанні. 4 клас. (Школьная праграма) Поўная версія

  Хрэстаматыя па літаратурным чытанні 4 клас полная

  10,72 Br

  Хрэстаматыя па літаратурным чытанні 4 клас полная Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. Входит в УМК.  По новой программе.  У хрэстаматыю па літаратурным чытанні ўключаны мастацкія творы, рэкамендаваныя для пазакласнага чытання вучэбнай праграмай «Літаратурнае чытанне». Кожны твор адносіцца да пэўнага раздзела вучэбнага дапаможніка «Літаратурнае чытанне» для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй…

 • Канспекты ўрокаў пазакласнага чытання 4 клас

  Канспекты ўрокаў пазакласнага чытання 4 клас

  2,33 Br

  Канспекты ўрокаў пазакласнага чытання 4 клас Добавляем  в заказ  бесплатно при заказе  на класс «Изобразительное искусство. 4-й класс. Альбом заданий со шкалой самооценки. (Школьная программа)»! У вучэбна-метадычным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны матэрыял па правядзенні ўрокаў пазакласнага чытання ў ІV класе. Настаўнікам прапануюцца тэмы, метадычныя рэкамендацыі, распрацаваныя канспекты і нестандартныя формы правядзення заняткаў па рэалізацыі…

 • Хрэстаматыя па літаратурным чытанні. 4 клас. (Школьная праграма) Кароткая версія

  Хрэстаматыя па літаратурным чытанні 4 клас скарочаная

  6,83 Br

  Хрэстаматыя па літаратурным чытанні 4 клас скарочаная. Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. У хрэстаматыю па літаратурным чытанні ўключаны мастацкія творы, рэкамендаваныя для пазакласнага чытання вучэбная праграмай «Літаратурнае чытанне». Кожны твор адносіцца да пэўнага раздзела вучэбнага дапаможніка «Літаратурнае чытанне» для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі…

 • Літаратурнае чытанне. 4 клас. Тэматычны кантроль

  Літаратурнае чытанне 4 клас Тэматычны кантроль Сэр-Вит

  2,92 Br

  Літаратурнае чытанне 4 клас Тэматычны кантроль Сэр-Вит Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. Дапаможнік прызначаны для тэматычнага кантролю ведаў вучняў па літаратурным чытанні. Работы для тэматычнага кантролю распрацаваны ў форме тэстаў. Прапанаваныя работы прадстаўлены сістэмна, па раздзелах, якія суадносяцца з тэматыкай раздзелаў вучэбнай праграмы па прадмеце….

 • Лiтаратурнае чытанне. Чытаем разам з буслiкам. 4 клас. Школьная праграма

  Лiтаратурнае чытанне 4 клас Чытаем разам з буслiкам

  4,37 Br

  Лiтаратурнае чытанне 4 клас Чытаем разам з буслiкам Дапаможнік прызначаны для выкарыстання на вучэбных занятках «Літаратурнае чытанне» ў 4 класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Матэрыял накіраваны на фарміраванне навыкаў гаварэння, чытання і развіццё чытацкіх уменняў вучняў. Складзены дапаможнік згодна з патрабаваннямі праграмы. У кожны раздзел уключаны творы беларускіх пісьменнікаў для арганізацыі…

 • Літаратурнае чытанне. Рабочы сшытак. 4 клас

  Літаратурнае чытанне 4 клас Рабочы сшытак АіВ

  4,99 Br

  Літаратурнае чытанне 4 клас Рабочы сшытак АіВ Рабочы сшытак па літаратурным чытанні ўтрымлівае заданні, распрацаваныя да кожнага тэксту вучэбнага дапаможніка «Літаратурнае чытанне» для 4 класа. Згодна з кампетэнтнасным падыходам пры навучанні чытанню важна навучыць дзяцей: карыстацца чытаннем як сродкам набыцця ведаў; усведамляць разнастайныя па форме, структуры і логіцы тэксты; з апорай на асабісты вопыт даваць…

 • Літаратурнае чытанне. Тэматычны кантроль. 4 клас

  Літаратурнае чытанне 4 клас Тэматычны кантроль

  3,84 Br

  Літаратурнае чытанне 4 клас Тэматычны кантроль Прапанаваныя тэставыя заданні распрацаваны да твораў кожнага тэматычнага раздзела вучэбнага дапаможніка “Літаратурнае чытанне”. У адпаведнасці з патрабаваннямі да правядзення праверкі ўзроўню сфарміраванасці чытацкіх уменняў вучняў усе тэсты складаюцца з пяці заданняў, якія падаюцца ў парадку іх ускладнення ад першаснага ўспрымання твора да разумення яго асноўнай думкі. Заданні прадстаўлены ў…

 • Літаратурнае чытанне. Заданні для фарміравання і кантролю чытацкай граматнасці. 4клас. Чытацкая граматнасць

  Літаратурнае чытанне 4 клас Заданні для фарміравання і кантролю чытацкай граматнасці

  5,60 Br

  Літаратурнае чытанне 4 клас Заданні для фарміравання і кантролю чытацкай граматнасці Дадзены сшытак можа быць выкарыстаны вучнямі як на ўроках, так і дома. Выданне складзена паводле падручніка М.В.Жуковіча «Літаратурнае чытанне» для 4 класа. Спецыяльна падабраныя тэставыя пытанні дапамогуць вучню палепшыць тэхніку чытання, сфарміраваць чытацкую самастойнасць, развіць уменне аналізаваць мастацкія творы. Заданні прадстаўлены ў даступнай форме…

 • Лiтаратурнае чытанне. Сшытак для замацавання ведаў. 4 клас

  Лiтаратурнае чытанне 4 клас Сшытак для замацавання ведаў

  6,46 Br

  Лiтаратурнае чытанне 4 клас Сшытак для замацавання ведаў Дадзены сшытак можа быць выкарыстаны вучнямі як на ўроках, так і дома. Выданне складзена паводле падручніка М.В.Жуковіча «Літаратурнае чытанне» для 4 класа. Спецыяльна падабраныя тэставыя пытанні дапамогуць вучню палепшыць тэхніку чытання, сфарміраваць чытацкую самастойнасць, развіць уменне аналізаваць мастацкія творы. Заданні прадстаўлены ў даступнай форме і арыентаваны на…

 • Кніга запрашае ў падарожжа. 4 клас. Факультатыўныя заняткі (2019) Галяш Г.А., "Экоперспектива" (для вучня)

  Кніга запрашае ў падарожжа 4 клас Факультатыўныя заняткі

  7,99 Br

  Кніга запрашае ў падарожжа 4 клас Факультатыўныя заняткі. Галяш Г.А., «Экоперспектива» (для вучня) Дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў. Прапанаваныя тэставыя і творчыя заданні складзены ў адпаведнасці са зместам і структурай праграмы па літаратурнаму чытанню для 4-га класа 11-гадовых агульнаадукацыйных устаноў і служаць сродкам кантролю за фарміраваннем чытальніцкіх уменняў малодшых школьнікаў. Падрыхтаваны яны на аснове рознаўзроўневага…

 • Кнiга запрашае ў падарожжа 2 - 4 клас Дапаможнiк для настаўнiкаў

  Кнiга запрашае ў падарожжа 2 — 4 клас Дапаможнiк для настаўнiкаў

  5,60 Br

  Кнiга запрашае ў падарожжа 2 — 4 клас Дапаможнiк для настаўнiкаў Метадычныя распрацоўкі заняткаў для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Факультатыўныя заняткі «Кніга запрашае ў падарожжа» : 2-4 кл. : метад. распрац. заняткаў для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.А. Галяш. —…

 • Чую, бачу, гавару Авторы: А.К. Клышка

  Чую, бачу, гавару

  19,99 Br

  Чую, бачу, гавару. Вучэбны наглядны дапаможнік. Дапаможнік ахопвае найбольш ужывальную, тэматычна згрупаваную лексіку, якая адлюстроўвае навакольны і ўнутраны свет дзіцяці. Тлумачэнне і засваенне слова даецца не тлькі праз малюнак, але і праз жыцце яго ў сказе. Сказы падабраныя аўтарам так, каб тое ці іншае словаўжыванне выступала выразна і каб там гучалі досціп, гумар, здзіўленне і…